Výplně

Cílem záchovné stomatologie je šetrně a bez bezbolestně odstranit kaz a dostavit zub kompozitní výplní (bílou plombou). Kompozitní výplně na rozdíl od ostatních jsou velmi estetické a přirozeně obnovují funkčnost zubu.

Ošetření zubního kázu je nejběžnější výkon zubního lékaře. Toto ošetření spočívá v odstranění veškerých zkažených zubních tkání a vyplnění vzniklé kavity zubní výplní. Na trhu existuje několik materiálů pro zhotovení zubních výplní a dostaveb. Bílé kompozitní výplně jsou na naší klinice materiálem první volby. Tento výplňový materiál tvoří za určitých podmínek pevnou chemickou vazbu se zubem, což nám umožňuje spolehlivě dostavit i výrazně zničené zuby. Navíc, díky vlastnostem kompozitu jsme schopni zub rekonstruovat do původního tvaru a textury. Výsledkem je přirozeně estetický vzhled zubu s plně zachovanou funkčností.

další služby