Preventivní prohlídka

Na naší klinice dbáme na preventivní péči, která je vždy jednodušší a levnější než léčba samotná. Abychom předešli případným obtížím, doporučujeme absolvovat minimálně 2 preventivní prohlídky ročně.

Prevence je základ. Mnoho problémů a onemocnění zubů a dutiny ústní se nemusí vždy nutně projevovat bolestí. Proto u našich klientů klademe od začátku velký důraz na prevenci. Díky ní můžeme odhalit případné problémy, ještě než začnou působit závažnější obtíže. To nám umožnuje včasnou léčbu, která je méně invazivní a finančně méně náročná. Preventivní prohlídky jsou důležité i v případě, kdy byla dokončena komplexní léčba chrupu. Cílem moderní stomatologie totiž není jen dosáhnout zdravého funkčního chrupu, ale udržet si ho! Proto doporučujme objednat se na preventivní prohlídku dvakrát do roka, ideálně společně s dentální hygienou.

další služby